From-AMS | UTZ Certified - From-AMS

UTZ Certified

UTZ Certified is een international geaccepteerd keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk staat op koffie, thee en chocolade die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders.

Vraag van UTZ Certified: De markt van onze klanten verandert. Hoe kunnen wij, als UTZ Certified, onze diensten en marketingcommunicatie laten aansluiten bij de huidige tijdgeest? Welke trends zijn voor UTZ Certified van toepassing?

Wat heeft From AMS gedaan?

Door een inspiratie tour per fiets in Amsterdam Noord hebben we het sales en marketing team van UTZ Certified een aantal voorbeelden laten zien van duurzame concepten in de huidige tijd. Na een trendpresentatie van Anouk is er een interactieve workshop georganiseerd waarbij het team zelf aan de slag moest met de voorbij gekomen trends. In een door ons begeleide workshop zijn drie trends gedestileerd waar UTZ Certified mee aan de slag kan.  From AMS heeft een op-maat trendrapport geschreven ter naslag van deze sessies.