2014…… het jaar van de nieuwe verbindingen

2014…. Het jaar van de nieuwe verbindingen.

Het zit erop, 2013 laten we definitief achter ons. Na een tijd van chaos en overdaad vegen we de scherven bij elkaar en gaan we aan de slag om de wereld om ons heen en de bedrijven en merken waarvoor we werken opnieuw vorm te geven. We gaan op zoek naar nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen burgers, maatschappij en bedrijfsleven. We worden gedwongen na te denken over maatschappelijke relevantie. Eén heldere oplossing is er niet. Het zijn de talloze kleine initiatieven die de puzzel zullen gaan vormen voor onze nieuwe toekomst.

Wij wensen iedereen een heel gelukkig, inspiratievol, daadkrachtig en avontuurlijk 2014
Tot ergens in het nieuwe jaar.